۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

دسته بندی: وکالت ایرانیان خارج از کشور

زن و شوهر مقیم خارج (طلاق ایرانیان)درصورت طلاق توافقی باید به سفارت، کنسولگری مراجعه کنند و برای وکیل طلاق وکالت در طلاق را ارسال کنند
وکالت ایرانیان خارج از کشور

طلاق ایرانیان خارج از کشور

پیشگفتار:  به طور کلی مطابق حقوق بین الملل تمامی ایرانیان تابع حقوق کشور ایران هستند و قوانینی که در کشور محل اقامت آنها جاری است

ادامه‌ی مطلب »
ازدواج ایرانیان مقیم خارج از لحاظ قانونی به چه شکل است؟
وکالت ایرانیان خارج از کشور

ازدواج ایرانیان خاج از کشور

پیشگفتار  تا وقتی که افراد یک جامعه با همدیگر روابط تجاری و بازرگانی برقرار می‌کنند، قوانین داخلی کشورها بر روابط آن‌ها حاکم هستند. باید در

ادامه‌ی مطلب »